Operační paměť (RAM)

Operační paměť(zkratka RAM = Random Access Memory) počítače je paměť, ve které jsou uložena data a programy, se kterými se právě pracuje a která jsou právě potřeba. Je to z důvodu její vysoké rychlosti a krátké přístupové doby.

Operační paměťKdyž hledám nějaké připodobnění ze života, napadá mě pracovní stůl. Řekněme, že dostanete nějaký úkol (třeba ve škole, v práci...). "Zpracujte vývoj českého jazyka od roku 1890 a jeho odraz v reformách Pravidel českého pravopisu." Pomineme li tu možnost, že se pokusíte práci nějak vyhnout, budete potřebovat spoustu knih jazykovědných, různé verze Pravidel českého pravopisu, asi i nějaké historické informace... Nepředpokládám, že doma máte tak dobře zásobenou knihovnu, vypravíte se tedy do knihovny veřejné. Odtud se vrátíte obtěžkání množstvím knih, které si uložíte do poličky, nebo položíte na stůl, aby byly v případě potřeby neustále při ruce a můžete začít pracovat. Je samozřejmé, že celou veřejnou knihovnu takhle domů nedostanete, i kdyby vám to výpůjční řád dovoloval. Prostě se k vám nevejde :-) A stejně tak je omezena velikost operační paměti v počítači a její využití musí být proto co nejefektivnější a měly by se v ní nacházet jen skutečně potřebné informace. Dalším zmíněným důvodem byla přístupová rychlost - nevím, jak daleko to máte do knihovny, ale často to může být třeba na druhý konec města. Kdyby jste měli pro každou knihu chodit takový kus cesty, získání každé informace by vám zabralo neúnosně mnoho času a práce by byla velmi neefektivní. Když máte knihy na stole, stačí natahnout ruku a je to :-) Přístupová doba k informaci je tak nesrovnatelně kratší.

Velikost a rychlost operační paměti je tak velmi důležitým parametrem ovlivňujícím výsledný výkon celého počítače. V současné době je asi standardem velikost paměti 512 MB (ve starších počítačích se běžně setkáváme s velikostmi 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB), ale výjimkou není ani 1024MB či dokonce 2048MB -> 2GB. Rychlost se dnes pohybuje v řádech stovek MHz (nejčastěji 400MHz, 533 MHz, nově až 667 nebo 800MHz).

Stejně jako všechny komponenty i operační paměť se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Můžeme se tak setkat se staršími paměťmi typu

Srovnej s pojmy "cache" - viz procesor


©Martin Kozel & Pavel Brych